See English Version

تعرفه های ثبت نام

ثبت نام حضوری

دانشجو : 400 یورو

اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه : 450 یورو

شرکت کننده آزاد :500 یورو

ثبت نام نویسنده همکار : 250 یورو

برای شرکت کنندگان ایرانی تمام مبالغ به ریال دریافت خواهد شد

ثبت نام غیر حضوری

دریافت خدمات به صورت پستی

مقاله اول : 290 هزارتومان

مقاله دوم به بعد : 190 هزارتومان

 

دریافت خدمات به صورت الکترونیکی

مقاله اول : 195 هزار تومان

مقاله دوم به بعد : 120 هزارتومان

 

 

دریافت خدمات به صورت پستی : گواهینامه های پذیرش مقاله به تعداد نویسندگان + سی دی مجموعه مقالات کنفرانس از طریق پست برای کاربر ارسال میشود

 

دریافت خدمات به صورت الکترونیکی : گواهینامه های پذیرش مقاله به تعداد نویسندگان + سی دی مجموعه مقالات کنفرانس از طریق ایمیل و به صورت الکترونیکی برای کاربر ارسال میشود که حدود 7 روز کاری بعد از برگزاری کنفرانس برای کاربر ارسال میشود.

 

* گواهینامه فارسی الکترونیکی به ازاء هر مقاله مبلغ 60 هزار تومان می باشد که میتوانید از طریق پنل خود اقدام نمایید. (گواهینامه برای تمام نویسندگان مقاله صادر و به صورت الکترونیکی از طریق ایمیل ارسال میگردد)

 

 

خدمات حضوری : گواهینامه حضور در کنفرانس – گواهینامه های پذیرش مقاله – سی دی مجموعه مقالات – پکیج آموزشی 

 

نمایه سازی تمام مقالات در پایگاه کنسرسیوم محتوی ملی جهت استعلام انجام خواهد شد و حدود 30روز کاری زمان میبرد.

 

 

پژوهشگران گرامی

همچنین دبیرخانه تقاضا دارد در صورتیکه با دریافت گواهینامه الکترونیکی میتوانید از امتیازات آن بهره مند شوید  ، لطفا ثبت نام به صورت ارسال مدارک الکترونیکی را انتخاب کنید.